Головна сторінка

23 трав. 2011 р.

ВІДДІЛ 
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА НОВИХ КУЛЬТУР


З 2001 року розпочався новий етап у розвитку та становленні Кременецького ботанічного саду. В цьому ж році розпочато роботу по створенню колекції лікарських рослин, кормових, овочевих та пряних культур.
В результаті десятилітньої роботи відділу лікарських рослин та нових культур було створено колекцію, що нараховує 387 таксонів, 48 сортів, 10 форм, 2 гібриди, 2 амфідиплоїди. Найчисленнішу групу складають багаторічні трав’янисті рослини, частка яких становить 50 %. Основними представниками цієї групи є види із родин: Apiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Poaceae та інші. Однорічники становлять 42%. Частка дворічників – 8 %. За ознаками до господарських груп належать дикоростучі та культивовані рослини: лікарські – 111 видів, 8 сортів; кормові – 128 видів, 29 сортів, 9 форм; овочеві – 74 види, 8 сортів; пряносмакові – 73 види.
Основними напрямками наукових досліджень та практичної роботи відділу є:
Ø             вивчення ритмів росту та розвитку інтродукованих рослин, їхніх продуктивних показників, стійкості до шкідників та хвороб;
Ø             запровадження у промислове виробництво нових перспективних видів рослин.
Щорічно, на базі колекційного фонду відділу, проводяться численні екскурсії для студентів вищих та середніх навчальних закладів; надаються консультації з агротехніки вирощування та догляду за кормовими, овочевими, лікарськими та пряносмаковими культурами.


   Шавлія ефіопська (Salvia aethiopis L.)Змієголовник молдавський (Dracocephalus moldavica L.) На передньому плані Центрантус червоний (Centranthus ruber (L.) DC)

Немає коментарів:

Дописати коментар